logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Zbrodnia Katyńska

 

Obchody rocznic Zbrodni Katyńskiej zmobilizowały, a możliwości wykorzystania odtajnionych dokumentów pomogły w poszukiwaniach nazwisk oficerów 1 pułku artylerii najcięższej stacjonującego do września 1939r w Górze Kalwarii. Przestudiowanie kilkunastu tysięcy nazwisk umieszczonych na liście katyńskie, umieszczonej w witrynie Ordynariatu Polowego WP, spowodowało rozszerzenie wykazu oficerów ponad wykazanymi w historii pułku. Małą weryfikację zastosowałem poprzez porównanie z nazwiskami oficerów pośmiertnie mianowanych w 2007 roku na wyższe stopnie wojskowe. Do oficerów służby stałej doszły nazwiska rezerwistów, których przydziały mobilizacyjne wiązały z tym pułkiem. Z posiadanych informacji wynika, że zamordowano w Katyniu 6, a w Charkowie 10 oficerów.

Poniżej wykaz oficerów służby stałej i rezerwy 1 pułku artylerii najcięższej, którzy w walkach obronnych we wrześniu 1939 r., po wykonaniu zadań bojowych, ujęci zostali do niewoli radzieckiej i znaleźli męczeńską śmierć.

 

     

 

      porucznik Wacław T R O C H I M O W I C Z, s. Piotra.

      Urodzony 7 września 1907 r. w Dębowych Karczmach (powiat łucki).

      W młodości drużynowy Drużyny Harcerskiej w Łucku, Chorągiew Wołyńska

      Lekarz 1 pułku artylerii najcięższej w  Górze Kalwarii.

      Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Tarnawatki, płn. Tomaszów Lubelski.

      Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

      Zwłoki zapisano pod nr 3794, przy których znaleziono:

      legitymację oficerską,  znak tożsamości i książeczkę  oszczędnościową PKO.

      Pośmiertnie w 2007 r. mianowany na stopień kapitana.


       major Aleksy PONIATOWSKI, s. Bogdana,

       Urodzony 28 stycznia 1892 r. w Kijowie.

       Komendant Parku Samochodowego 1 pułku artylerii najcięższej w Górze Kalwarii.

       Do niewoli sowieckiej dostał się ok. 25 września 1939 r. w okolicach Tarnopola.

       Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

       Zwłoki zapisano pod nr. 1385, przy których znaleziono: dwie pocztówki i scyzoryk.

       Pośmiertnie -w 2007 r. mianowany na stopień podpułkownika.


podpułkownik Antoni K O C I M S K I, s. Franciszka,

Urodzony 20 września 1893 r. w Pleszewie.

Zastępca dowódcy 1 pułku artylerii najcięższej w Górze Kalwarii.

Dowodził II rzutem pułku. W rejonie Halicza ujęty do niewoli sowieckiej.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie - w 2007 r. - mianowany na stopień pułkownika .


kapitan Mieczysław S T R Z E M I E Ń, syn Witolda.

Urodzony w 18 marca 1903 w Odessie.

Oficer materiałowy pułku.

Po mobilizacji dowódca baterii w 12 dywizjonie artylerii najcięższej.

W rejonie Tarnawatki ujęty do niewoli sowieckiej.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie  w 2007 r. mianowany na stopień majora.
 

 

kapitan Piotr K U C H A R S K I s. Wincentego,

Urodzony w Hrubieszowie 27 czerwca 1896 r.

Adiutant (szef sztabu)1 pułku artylerii najcięższej w Górze Kalwarii.

Do niewoli sowieckiej ujęty ok. 27 września 1939 r. w rejonie Tarnawatki- płn Tomaszów Lubelski.

Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

Pośmiertnie - w 2007 r. - mianowany na stopień majora.


porucznik Henryk Bolesław K A M I Ń S K I s. Juliana.

Urodzony w Warszawie 18 stycznia 1908 r.

Dowódca drugiej baterii w 13 dywizjonie artylerii najcięższej. Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Halicza, prawdopodobnie 27 września 1939 r.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie w 2007 r  mianowany na stopień kapitana.


podporucznik Leszek K I L I Ń S K I s

Urodzony w Warszawie 30 sierpnia 1912 r.

Mechanik w 1 pułku artylerii najcięższej.

Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Halicza, prawdopodobnie 27 września 1939r.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie w 2007 r. mianowany na stopień porucznika.

 

podporucznik Klemens K R A J E W S K I s. Władysława

Urodzony w Warszawie 14 marca 1912 r.

Oficer (?)baterii 1 pułku artylerii najcięższej. Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Halicza, prawdopodobnie 27 września 1939 r.

Więziony w Starobielsku zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie w 2007 r. mianowany na stopień porucznika.

 

podporucznik Stanisław K R E C H O W I E C K I (KRECHOWSKI) s.Wojciecha

Urodzony we Lwowie 08 maja 1914 r.

Oficer (?)baterii 13 dywizjonu artylerii najcięższej. Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Halicza, prawdopodobnie 27 września 1939 r.

Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

Pośmiertnie  w 2007 r.  mianowany na stopień porucznika.

  

podporucznik rezerwy Stanisław K R O W I C K I s…………..

Urodzony 05 listopada 1896 r. w Płocku. Dziennikarz.

Przydział wojenny do 1 pułku artylerii najcięższej w Górze Kalwarii.

Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

Zwłoki zapisane pod nr. 1447, przy których znaleziono: książeczkę wojskową, legitymacje prasową, list nieczytelny i dwie pocztówki.

 

podporucznik rezerwy Stefan P Ł O S K I s. Aleksandra

Urodzony 21 lipca 1901 r.

Prokurent Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Oficer (?) baterii 1 pułku artylerii najcięższej.

Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Halicza, prawdopodobnie 27 września 1939r.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie  w 2007 r.  mianowany na stopień porucznika.

 

podporucznik Tadeusz N I E Z A B I T O W S K I s. Witolda.

Urodzony w m. Ruszcza 07 września 1910 r.

Inżynier mechanik 1 pułku artylerii najcięższej w Górze Kalwarii.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie  w 2007 r. mianowany na stopień porucznika 

 

podporucznik rezerwy Wacław S I W I Ń S K I s. Józefa i Anny.

Urodzony w Warszawie 28 marca 1912 r.

Przydział mobilizacyjny do 1 pułku artylerii najcięższej.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie - w 2007 r. - mianowany na stopień porucznika

 

podporucznik Bogusław S Ł O B U D Z K I s. Mieczysława.

Urodzony w Stanisławowie 20 maja 1909 r.

Oficer (?) baterii 1 pułku artylerii najcięższej.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie  w 2007 r. mianowany na stopień porucznika

  

podporucznik rezerwy Henryk S Z T E K L E R s…………….

Urodzony w Warszawie 05 stycznia 1914 r.

Przydział mobilizacyjny do 1 pułku artylerii najcięższej, stanowisko nieznane.

Do niewoli sowieckiej ujęty ok. 27 września 1939 r. w rejonie Tarnawatki- płn Tomaszów Lubelski.

Więziony w Ostaszkowie, zamordowany w Katyniu.

Zwłoki oznaczone nr AM 2947, przy których znaleziono: legitymacje oficera rezerwy, prawo jazdy, wizytówki, notatki.

Pośmiertnie w 2007 r. mianowany na stopień porucznika

 

porucznik Władysław J A K O W L E W s……………

Urodzony w Wilnie 03 czerwca 1911 r.

Dowódca 13 dywizjonu artylerii motorowej w Stryju. Przydział wojenny do

Ośrodka Zapasoweg 1 Pułku Artylerii Najcięższej w Górze Kalwarii.

Do niewoli sowieckiej ujęty w okolicach Halicza, prawdopodobnie 27 września 1939r.

Więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Pośmiertnie  w 2007 r.  mianowany na stopień kapitana.

 

 

             PRZYPOMNIEĆ NALEŻY MIESZKAŃCÓW GÓRY KALWARII

 

       podporucznik Lewek Mosiek C (H) W A J B A U M s…………….

       Urodzony w Górze Kalwarii 03 października 1906 r.

       Doktor medycyny w 1 szpitalu okręgowym w Warszawie.

      Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

 

podporucznik Edward W I N C E W I C Z, syn Michała,

Urodził się 10 lipca 1909 r. w Górze Kalwarii i tu mieszkał. Był nauczycielem. Przydział wojenny do 8 Składnicy Materiałowo – Intendenckiej.

Więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

Miał szansę na ucieczkę z obozu oficerów w Podwłoczy, przebrany w mundur podoficera, ale odmówił. „Nie będę plamił munduru i honoru oficera, nie leży to w mojej świadomości” – miał powiedzieć. Trafił do transportu do Kozielska.


Zwłoki zarejestrowano w pod nr 4105.

Przy zwłokach w mundurze znaleziono: legitymację urzędniczą, wizytówki, legitymacje odznaczenia sportowego, banknoty 5 złotowe i notatki nieczytelne.

Pośmiertnie - w 2007 r. - mianowany do stopnia porucznika. 

 

posterunkowy Jarosław IDZIKOWSKI, syn Tadeusza.

Urodzony 5 lutego 1906 r. w Górze Kalwarii, zginął w Miednoje.

Pośmiertnie mianowany – w 2007 r. - na stopień aspiranta Policji Państwowej.


 

porucznik Daniel L E C H , syn Bonifacego.

Urodzony 3 stycznia 1900 r. w Czersku

Przez pewien czas był wójtem Czerska, przed wojną mieszkał w Warszawie.

Zamordowany w Charkowie.

 

      podporucznik rezerwy. Franciszek S I W I K, syn Jana.

Urodzony 16 kwietnia 1912 r. w Nowym Zalesiu (powiat Mińsk Mazowiecki).

Nauczyciel szkoły powszechnej w Czaplinku. Mieszkał w Jeziornie, gdzie jego żona, nauczycielka pracowała w miejscowej szkole do emerytury. Zamordowany w Katyniu.. Nazwisko Franciszka Siwika, ze względu na miejsce zamieszkania, znajdzie się na tablicy ofiar Katynia, w Konstancinie-Jeziornie.

Por. Siwik już został uhonorowany drzewem – na terenie dawnej jednostki wojskowej 71. Pułku Piechoty w Zambrowie, z którą był przed wojną związany.

Pośmiertnie mianowany - w 2007 r. - na stopień porucznika

 

starszy przodownik Jan J A N I C A, syn Michała.

Urodzony 23 czerwca 1889 r. w Buczkowicach k. Bielska-Białej

Do 1938 r. był komendantem Posterunku Policji Państwowej w Górze Kalwarii, następnie w Głoskowie. 7

września 1939 r. ewakuował się na Wschód razem z synem. W Kowlu dostał się do niewoli sowieckiej.

Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje.


 

Na podstawie nazwisk ofiar katyńskich umieszczonych w witrynie Ordynariatu Polowego WP, i wykazu awansowanych pośmiertnie w 2007 r - opublikowanych na stronach ministerstwa ON opracował płk dypl. w st. spocz. Jerzy WŁOSIŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LCK(1)

ZP

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria