logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych


Dyrektor

mgr Bogdan Wrochna

 

Zespół wykonuje następujące zadania:

 1. Przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi projekty planów finansowych szkół/przedszkoli.

 2. Sprawuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno — administracyjną szkół/przedszkoli oraz wykonuje zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół.

 3. Prowadzi rejestr oraz przygotowuje dokumentację i przedstawia Burmistrzowi do dokonania lub odmowy wpisu oświatowych placówek niepublicznych.

 4. Reprezentuje interesy obsługiwanych szkół/przedszkoli wobec organów Gminy Góra Kalwaria.

 5. Pełni rolę centrum informacyjnego w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i kadrowych dla obsługiwanych szkół/przedszkoli.

 6. Zapewnia racjonalne wykorzystanie przyznawanych środków finansowych w obsługiwanych szkołach/przedszkolach.

 7. Sporządza analizy dotyczące stanu majątkowego, realizacji planów finansowych.

 

Zadania Zespół realizuje m. in. poprzez:

 1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół/przedszkoli, szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 2. Inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeb organów Gminy Góra Kalwaria propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty.

 3. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz banku danych dla potrzeb obsługiwanych szkół / przedszkoli.

 4. Nadzór i uzgodnienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli.

 5. Koordynowanie współpracy dyrektorów obsługiwanych szkół/przedszkoli.

 6. Opracowanie projektów przepisów gminnych w zakresie oświaty.

 7. Współpracę z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji oświatowych.

 8. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół/przedszkoli.

 9. Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół/przedszkoli.

 10. Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

 11. Organizowanie dowozu uczniów.

 12. Organizację obsługi finansowo — księgowej, dokonywanie wypłat, wynagrodzeń i innych należności oraz ich ewidencjonowanie.

 13. Archiwizowanie dokumentacji.

 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Zespół współpracuje z organami Gminy Góra Kalwaria, Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także z innymi podmiotami działającymi w zakresie oświaty.

 

 

ul. Ks.Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
www.zopo.gorakalwaria.pl
sekretariat@zopo.gorakalwaria.pl

Tel. (22) 756-74-31601-492-760


 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCK(1)

ZP

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria