logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Warunki morfologiczne


Czersk położony jest na terenie makro-regionu zwanego Niziną-Środkowo-Mazowiecką. Zawarte są w nim dwa mezoregiony:

Dolina Środkowej Wisły: obejmuje odcinek Wisły ciągnący się od Warszawy po Puławy. Do tego mezoregionu zliczamy wydmowy taras piaszczysty oraz niższy łąkowy taras zalewowy. W okolicach Czerska posiada szerokość ok. 10km i tworzą ją szerokie tarasy rzeki Wisły zbudowane z mad (iły i piaski)

Równina Warszawska: ciągnie się od Warszawy po dolinę Pilicy, po lewej stronie Doliny Środkowej Wisły. Jest to zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej. Intensywnie wykorzystywana rolniczo z wysokim udziałem warzywnictwa, sadownictwa i uprawy kwiatów.

W części stanowiącej podłoże geologiczne Czerska zbudowana jest:

0,00-2,00 m-piasek

2,00-40,00 m-ił warwowy, pył piaszczysty

40,00-75,00 m-piasek

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria