logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Turystyka

Atutem turystycznym naszej gminy jest bliskość Wisły oraz piękne ukształtowanie terenu i związana z tym możliwość aktywnego wypoczynku, warte obejrzenia są również zabytki Góry Kalwarii i Czerska. Na uwagę zasługuje układ urbanistyczny Góry oparty na planie krzyża łacińskiego. Jest to jeden z najbardziej oryginalnych układów przestrzennych miast na Mazowszu z okresu baroku. Do naszych czasów zachowało się prawie 80 proc. układu urbanistycznego, co sprawiło, że w 1991 roku decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie miasto zostało wpisane do rejestru zabytków.

Gminę można podzielić na trzy strefy. Część północna to tereny przeznaczone głównie na działalność usługową i przemysł nieuciążliwy dla środowiska, część centralna to miasto Góra Kalwaria, główny ośrodek przemysłowy i mieszkaniowy, oraz siedziba władz administracyjnych a część południową  o rolniczym charakterze zajmują przede wszystkim sady. Gmina leży bowiem w rejonie grójecko-warecko-piaseczyńskim, największym skupisku sadowniczym w Polsce. Ciągnące się wzdłuż Doliny Wisły sady jabłoniowe są źródłem utrzymania dla wielu ludzi, ale wzbogacają też piękno krajobrazu zachęcając do pieszych i rowerowych wycieczek.

Wspaniałymi miejscami rekreacyjnymi na terenie gminy są Dolina Wisły wraz Rezerwatem Łachy Brzeskie oraz Chojnowski Park Krajobrazowy. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z tras rowerowych prowadzących z Warszawy do Czerska (szlak niebieski) oraz przez Las Chojnowski dojechać do Góry Kalwarii (szlak zielony). Zarówno mieszkańcy gminy, jak i turyści, mają w Górze Kalwarii do dyspozycji sprawnie funkcjonującą krytą pływalnię, bogate zaplecze sportowe w postaci licznych boisk sezonowych oraz stadionu miejskiego, a czasie zimy sztuczne lodowisko.

 

Więcej o Górze Kalwarii: www.youtube.com/watch

Mapa Góry Kalwarii: www.gorakalwaria.pl/651-48d268765ca55.html

 
 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

LCK(1)

ZP

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria