logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Szlaki turystyczne

Potycz-Czersk(9,3 km)Cały szlak naszej wędrówki oznaczony jest na zielono. Przygodę rozpoczynamy z przystanku autobusowego w Potycz. Dalej kierujemy się na wschód w stronę Wisły, jarem erozyjnym. W miejscu, gdzie jego brzegi są najbardziej strome, skręcamy w lewo i stromą ścieżką wspinamy się ok 300 metrów.

Strome urwisko, którym się poruszamy„jest dużą osobliwością przyrodniczą. Podmywane przez Wisłę, porośnięte gęstwa krzewów, w czerwcu i lipcu otoczone jest kolorowymi bukietami kwiatów.(...) w odsłonięciach widać żółte gliny z niewielka ilością głazów. Pod pięciometrową warstwą gliny zwałowej pochodzenia morenowego są widoczne piaski pochodzenia rzecznego i rzeczno-lodowcowego.”

Dalej idziemy wąską ścieżką stromo opadającą w dół skarpy. Następnie podnóżem urwiska i wałem ochronnym do przystani. Tu należy skręcić w lewo do wsi Królewski Las. Następnie kierujemy się do wsi Podgóra, aż do krawędzi skarpy. Skręcamy w drogę w prawo. W wiosce Naddawki obok zagród skręcamy w prawo ku łąkom, znajdującym się na dawnym korycie Wisły. Idziemy szlakiem, aż do rzeki Czarnej, mijamy most i nie przekraczając go idziemy wzdłuż rzeczki w stronę widocznego zamku. Przy kolejnym mostku skręcamy w lewo, idziemy wprost na skarpę. szlakiem dochodzimy do przystanku autobusowego w Czersku.

Z rynku kierujemy się w stronę widocznego kościoła, obok którego prowadzi droga do Zamku Książąt Mazowieckiech.

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria