logo-gk4(1)

nowajerozolima -- kopia
 

 

Stanowisko ds. Wojskowych i Obronnych

(ul. 3-go Maja 10, I piętro)

centrala: /22/ 727 34 11, /22/ 727 34 12, /22/ 727 34 13

imię i nazwisko stanowisko pokój Adres mailowy Telefon wew.

Telefon bezpośredni

Zenon Sadaj ds. Wojskowych i Obronnych 205 oc@gorakalwaria.pl 197 736 38 26

Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi p. Arkadiuszowi Strzyżewskiemu.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
3) przygotowywanie decyzji orzekających o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
4) przygotowywanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej
służby wojskowej,
5) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
6) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
7) wykonywanie zadań z dziedziny obronności państwa w tym:
a) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
c) opracowywanie i aktualizowanie “Planu operacyjnego funkcjonowania gminy po wprowadzeniu wyższych stanów obronnych państwa”,
d) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,
e) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
f) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia burmistrza wprowadzającego ww. regulamin w życie,
g) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
h) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
i) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
j) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych),
k) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów
l) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
ł) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
8) przegotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum Urzędu.
9) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 08:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
(dzień pracy wewnętrznej, bez przyjęć Interesantów)
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

 


NIP: 123-00-25-777
REGON: 000524861


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat, w tym również opłat skarbowych
można wpłacać w kasie filii BS w Urzędzie MiG lub na konto Urzędu w Banku
Spółdzielczym w Górze Kalwarii
NR: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002

 

Godziny pracy kasy:
Poniedziałek 08:15 - 16:00
Wtorek 8:15 - 15:00
Środa 8:15 - 15:00
Czwartek 8:15 - 15:00
Piątek 8:15 - 14:00

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria