logo-gk4(1)

nowajerozolima -- kopia
 

 

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji


(ul. 3-go Maja 10, I piętro)

centrala: /22/ 727 34 11, /22/ 727 34 12, /22/ 727 34 13

imię i nazwisko stanowisko pokój Adres mailowy Telefon wew. Telefon bezpośredni
Maciak Monika

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  i Promocji

110

m.maciak@gorakalwaria.pl

fundusze@gorakalwaria.pl

promocja@gorakalwaria.pl

140  brak
Katarzyna Dąbrowska ds. współpracy z org. pozarząd. 103 142  brak
Jolanta Jawień ds. promocji i informacji 141  brak

Referat podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza p. Janowi Wysokińskiemu.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) prowadzenie analiz możliwości finansowania przedsięwzięć gminnych przez programy pomocowe dla samorządów oraz inne formy finansowania na zasadach preferencyjnych,
2) opracowywanie wniosków w sprawach możliwych dotacji i innej pomocy wynikającej z funduszy europejskich,
3) bieżąca analiza informacji na temat możliwości współpracy międzynarodowej w celu możliwości pozyskania środków ze struktur europejskich,
4) gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,.
5) pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,
6) koordynacja prac nad tworzeniem projektów inwestycyjnych celem ich zgłoszenia do dofinansowania ze środków zewnętrznych,
7) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych we współpracy z merytorycznymi pracownikami Urzędu.
8) opracowywanie wniosków w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,
9) koordynowanie i realizacja projektów nieinwestycyjnych w ramach lokalnych partnerstw i inicjatyw.
10) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy krajowych i europejskich,
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi, i związkami międzygminnymi w zakresie wykorzystania programów pomocowych do realizacji zadań gminy,
12) prowadzenie spraw związanych ze współpracą gminy z zagranicą,
13) tworzenie i aktualizacja programów rozwoju gminy,
14) prowadzenie analiz, sprawozdań i studiów dotyczących zakresu działalności referatu.
15) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum urzędu.


Godziny pracy
Poniedziałek 08:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
(Dzień pracy wewnętrznej)
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00
 


 
 
 
 

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria