logo-gk4(1)

nowajerozolima -- kopia
 

 

Logo kolor

Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła

Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki w okresie VIII 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład własny: 100 136,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

 2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki

 2. Przyrodnicze laboratorium

 3. Język angielski

 4. Język niemiecki

 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier

 6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej

 7. Naukowe Show

 8. ROBO-Lab

 9. Laboratorium Kodowania

 10. Półkolonie naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Materiały do pobrania:

Logo kolor
Logo cz-b.
Oznaczenie na drzwi
Plakat ch-dz.
Plakat obowiązkowy

 

Plakat obowiazkowy

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria