logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Historyczne wspomnienia
Jan Gustaw Rokita
Centrum Informacji Kulturalnej iTurystycznej w Górze Kalwarii

O tym jak pomiędzy dwoma rajcami miejskimi Sebastianem Skarszewskim i Janem Piotrowskim doszło do bójki…

Podobnie jak w czasach współczesnych tak i również w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej relacje międzyludzkie przedstawiały się różnie. Tak było również i w Nowej Jerozolimie (obecnej Górze Kalwarii). W 1742 roku doszło do bójki pomiędzy rajcami miejskimi Sebastianem Skarszewskim a Janem Piotrowskim. Obydwoje pełnili ponadto funkcje burmistrzów miasta. Skarszewski w 1746 i 1747 roku, Piotrowski w 1739 i 1764 roku. Rekonstrukcję wydarzeń z przeszłości umożliwia lektura wyroku sądu dworskiego (kalwaryjskiego) z dnia 15 grudnia 1742 roku. Z zeznań świadków wynikało, iż prowodyrem całego zajścia miał być Piotrowski, który jako pierwszy potrącił Skarszewskiego, następnie zaś uderzył go w twarz. Następnie po stronie własnego męża stanęła Katarzyna Skarszewska, która zadawała Piotrowskiemu uderzenia za pomocą będących w jej posiadaniu kluczy. Ksiądz prepozyt Filip Czechowski (?) po wysłuchaniu relacji obydwu stron zdecydował zobowiązać Skarszewskiego do przeproszenia Piotrowskiemu. Głównym winowajcą miał okazać się jednak sam Piotrowski, dla którego sędzia przewidział karę jednodniowego więzienia w wieży ratuszowej. Obydwie strony zostały zobligowane ponadto do uiszczenia specjalnej grzywny (brak informacji na temat jej wysokości). Aby zapobiec w przyszłości podobnym zajściom sędzia zdecydował się ogłosić karę infamii dla ich ewentualnych uczestników.

Podsumowując należy stwierdzić, iż ksiądz prepozyt Czechowski rozsądzając powyższą sprawę dożył konsekwentnie do neutralizacji napięć społecznych. W powyższej rozprawie podobnie jak we wszystkich poprzednich czy następnych priorytetem było jednak nie przyznanie racji jednej ze stron, lecz przede wszystkim pacyfikacja nastrojów w mieście i zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Z pewnością nie bez znaczenia był również fakt, iż zarówno Piotrowski jak i Skarszewski pełnili ważne funkcje w miejskim aparacie władzy.

Podstawa źródłowa:
s. M. Borkowska,
Księga sądów dworskich Nowej Jerozolimy, Góra Kalwaria 2015.
Opracowania:
M. Borkowska OSB,
Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002.

autor artykułu: Jan Gustaw Rokita

Wszystkich miłośników Góry Kalwarii i okolic zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. Zygmunta Sajny 1 (naprzeciwko kościoła parafialnego).

 

 

LCK(1)

ZP

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria