logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Organizacje

Pomoc dla organizacji – jak działać zgodnie z prawem www.standardy.ngo.pl
Internetowe Centrum Wsparcia dla organizacji pozarządowych - wskazówki

 

 

NowaKalwariaStowarzyszenie Wspierania Rozwoju Góry Kalwarii NOWA KALWARIA
e-mail: nowakalwaria@wp.eu
http://nowakalwaria.weebly.com
www.facebook.com/nowakalwaria

 

 

meszkancy dla baniochy logo-page-001Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Baniochy”
ul.Słoneczne 1, 05-532 Baniocha
Tel. 602 48 16 99
www.stowarzyszeniebaniocha.pl
facebook.com/mieszkańcydlabaniochy

1-logo poprawione 2Stowarzyszenie Razem dla Góry
„Jeśli chcesz iść szybko, idź sam…
Jeśli chcesz dojść daleko, idźmy razem.”
e-mail: razemdlagory@o2.pl
www.razemdlagory.pl
FACEs_3-001Stowarzyszenie "Oto chodzi"
e-mail: stowarzyszenie.otochodzi@wp.pl
www.facebook.com/stowarzyszenie.otochodzi
podziel sieKlub Honorowych Dawców Krwi
Dom Opieki Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria
Telefon: 666 096 912
e-mail:klubhdkgorakalwaria@gmail.com
www.klubhdkgorakalwaria.mgk.pl
Prezes: Grzegorz Cacek
Harmonogram zbiórek krwi w 2018 r. i informacja jak przygotować się do pobrania.
 
PZERIIPolski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
ul. Dominikańska 9 (dawny klub oficerski “Kasyno”), 05-530 Góra Kalwaria
Telefon 022 727 39 84
Biuro Związku czynne jest we wtorki oraz piątki od godz. 10:00 do 13:00

NIP123-117-95-02 , Regon 000776019
www.emerycigk.pl/
 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Odział Rejonowy Góra Kalwaria
, Koło Nr 1 Baniocha
Telefon 0 660 675 577
05-532 Baniocha
NIP 123-117-95-02, REGON 000776019


Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
ul. Dominikańska 9 (dawny klub oficerski “Kasyno”)
05-530 Góra Kalwaria

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
koło nr 61
Prezes ppłk w st. spocz. Gabriel Mańka
os. Linin 32/30

05-530 Góra Kalwaria,
Telefon 502 305 365
e-mail: g.manka@prazmow.pl

Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska 
Więcej informacji

ul. Ks. Zygmunta Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria
Telefon
22 72 73 726
Prywatne Muzeum Regionalne

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Czersku
siedziba Plac Tysiąclecia 14
05-530 Czersk
Telefon 022 727 34 38

adres do korespondencji: ul. Warszawska 3

Stowarzyszenie "Społeczna Inicjatywa Młodych"
05-530 Góra Kalwaria, ul.Ks.Sajny 2
Prezes: Bartosz Łuszczak
Telefon 0 509 422 194, 0 504 188 328

Rejonowy Cech Rzemiosł Różnych
ul. Batorego 14, 05-530 Góra Kalwaria
Telefon: 022 727 30 69

Związek Sadowników Mazowsza /oddział w Górze Kalwarii/
Telefon 022 727 34 31

GEMINI MiM - Stowarzyszenie Na Rzecz Matek Samotnie Wychowujących Dzieci, Rodzin Wielodzietnych oraz Osób Niepełnosprawnych
Prezes Katarzyna Łączyńska
Kąty, ul. Brzozowa 6, 05-532 Baniocha
Telefon 0 503 004 835

Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia i Dobrobytu Mieszkańców Gminy Góra Kalwaria "RAK"
Prezes - Andrzej Posiewka
05-532 Baniocha - Łubna 4
Telefon 0 606 829 556

Stowarzyszenie Sołtysów "Wieś Razem"
Przedstawiciel Zbigniew Adamczyk
05-530 Góra Kalwaria. Czaplin 30

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Piaseczno
ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno
Tel. 22 827 21 30

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Piasecznie
Plac Piłsudskiego 3
05-500 Piaseczno
tel./fax 22 756-78-57

Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej "Promotus"
ul.ks.Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 0 502 522 490 

e-mail: biuro@promotus.pl
www.promotus.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej "Bartek"
ul. Ks. Sajny 16, 05-530 Góra Kalwaria
https://www.facebook.com/formacjatanecznabartek

Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii
ul. Bł. O. Papczyńskiego 6, 05-630 Góra Kalwaria

Stowarzyszenie PaT w Górze Kalwarii
ul. Ks. Sajny 14, 05-530 Góra Kalwaria
Lider: Joanna Piwnik
Koordynatorzy: Wioletta Włosińska, Alicja Piwnik
pat.gorakalwaria@gmail.com
http://www.pat.mgk.pl/

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, filia w Górze Kalwarii
ul.Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 502 991 994, e-mail: wtzgorakalwaria@ksnaw.pl
www.wtz-piaseczno.pl

Fundacja Terapeuci dla Rodziny
ul.Słoneczna 47b, Krupia Wólka
05-540 Zalesie Górne
Tel: 692 467 142, e-mail: ewelina.bialecka@gazeta.pl
www.terapeucidlarodziny.pl

Fundacja "Dwór i Folwark w Brześcach"
Brześce, 05-507 Słomczyn
tel: 530 22 99 92, e-mail:filipgawlinski@gmail.com

Fundacja Fabryka Aktywności Młodych
ul.Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel; 507 092 810, e-mail: marciniak.fam@gmail.com
www.fam.org.pl

ONI SAStowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych
i Przewlekle Chorych "ONI SĄ"

ul Akacjowa 112,  Kąty, 05-532 Baniocha
tel.514 474 066, 517 910 780
e-mail: stowarzyszenie.onisa@o2.pl
www.onisa.org.pl

 

LCK(1)

ZP

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria