logo-gk4(1)

nowajerozolima -- kopia
 

 

Obwieszczenia, ogłoszenia

2019 r.
1. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 7 maja
2. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 28 maja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 28 maja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 17 czerwca
5. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria z 25 czerwca
6. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria o wydaniu decyzji z 26 czerwca
7. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria o wydaniu decyzji z 28 czerwca
8. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy o wszczęciu postępowania z 9 lipca
9. Obwieszczenie burmistrza miasta i gminy o wszczęciu postępowania z 18 lipca
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 22 lipca
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 30 lipca
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 2 sierpnia
13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 20 sierpnia
14. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec oraz fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z 9 września
16. Obwieszczenie z 11 września o wydaniu decyzji
17. Obwieszczenie z 2 października o wyłożeniu projektu MPZP dla fragmentu wsi Sierzchów
18. Obwieszczenie z 2 października o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla fragmentu wsi Obręb
19. Ogłoszenie z 4 października o wyłożeniu projektu MPZP dla fragmentu wsi Szymanów
20. Obwieszczenie z 17 października o wszczęciu postępowania dla celu publicznego
21. Ogłoszenie z 18 października o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla fragmentu wsi Dobiesz
22. Obwieszczenie z 21 października o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
23. Obwieszczenie z 25 października o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego
24. Obwieszczenie z 4 listopada o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25. Obwieszczenie z 13 listopada o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26. Obwieszczenie z 20 listopada o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon targowiska
27. Obwieszczenie z 22 listopada o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28. Obwieszczenie z 25 listopada o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29. Obwieszczenie z 27 listopada o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Szymanów i Łubna
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
30. Obwieszenie z 4 grudnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Walewicka w Górze Kalwarii oraz dla fragmentu wsi Baniocha – teren położony po stronie południowej ul. Podleśnej
31. Ogłoszenie z 6 grudnia o przyjęciu przez Radę Miejską Góry Kalwarii uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
32. Obwieszczenie z 20 grudnia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: budowa sieci gazowej we wsi Karolina
33. Obwieszczenie z 20 grudnia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: budowa stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznych, złącza kablowego i słupa sieci napowietrznej w obrębie Moczydłów


2020 r.
1. Obwieszczenie z 13 stycznia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: zmiana użytkowania części budynku w Baniosze
2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 22 stycznia
3. Obwieszczenie z 24 stycznia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria