logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Kierunek rozwoju

Koncepcja funkcjonalno-programowa dotycząca rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku i ochrony krajobrazu kulturowego w pradolinie Wisły

fragment pochodzi ze strony: www.bip.gorakalwaria.pl

Jedno z możliwych rozwiązań:

„(...)Analiza przedstawionych danych i informacji wskazuje na kierunki i ewentualne rozwiązania które pozwalają przyjąć następujące założenia w opracowaniu koncepcji funkcjonalno-programowej dotyczącej rewitalizacji zamku w Czersku wraz z przyległym obszarem:

 • Stworzenie trwałych form prawno - organizacyjnych do aktywnej ochrony dziedzictwa kulturowego, jakim jest Zamek w Czersku wraz przyległym obszarem.
 • Utworzenie stałej ekspozycji lub muzeum o profilu archeologicznym stanowiącym element szerszej działalności o charakterze kulturalno-rekreacyjnym.
 • Podjęcie prac o charakterze naukowo-badawczym z udziałem różnych grup odbiorców stanowiący integralny, atrakcyjny i trwały element działalności z zakresu upowszechniania kultury–niezbędne działania związane z tworzeniem ekspozycji archeologicznej.
 • Wprowadzenie atrakcyjnych interaktywnych form prezentacji historii z naciskiem na epokę średniowiecza.
 • Opracowanie wysokiej jakości oferty programowej wykraczającej poza ramy stereotypowo rozumianej działalności muzealnej, która mogłaby być przeciwwagą dla postępującego zalewu pop-kultury.
 • Stworzenie zaplecza usługowo-rekreacyjnego dla Zamku dostosowanego w sensie architektoniczym i tematycznym do charakteru i historii obiektu zabytkowego
 • Wprowadzenie rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających z jednej strony właściwe zabezpieczenie obiektu zabytkowego, z drugiej zwiększenie dostępności dla zwiedzających i zainteresowania różnych grup odbiorców.
 • Opracowanie strategii marketingu w zakresie kreowania produktu turystyki kulturowej w powiązaniu z ofertą stolicy, gminy oraz sąsiednich województw i potencjalnych europejskich miast partnerskich(...)”


 • Plan Odnowy Miejscowości Czersk na lata 2008-2013

  Plan Odnowy Miejscowości opracowany został dla miejscowości Czersk, administracyjnie przynależącego do Gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim.

  Plan przygotowano w związku z ubieganiem się gminy o środki strukturalne na lata 2007-2013. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w "Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria