logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Informacje ogólne

Społeczny Komitet Ochrony Historycznego Czerskapowstał w 1998 r zgodnie z ustawą: Prawo o stowarzyszeniach"/Dz.U.nr 20 z dn.10.04.1989 /, jako stowarzyszenie zwykłe.

Celem stowarzyszenia jest: działanie na rzecz wydobycia Czerska ze stanu pogłębiającego się zaniedbania,chronienie historycznej siedziby Książąt Mazowieckich, miejsca przebywania Królowej Bony Sforza, celem doprowadzenia Czerska do rozwoju i świetności ,z korzyścią dla jego mieszkańców.

Stowarzyszenie zostało nagrodzone przez Wojewodę Warszawskiego za inicjatywę obywatelską na rzecz dobra wspólnego na terenie województwa warszawskiego w kategorii "Ojczyzny Małe i Większe". Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy historycznego Czerska.

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Czerskuul. Warszawska 17

05-530 Czersk

tel. (0 22) 727 34 38

 

Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerskaul. Pijarska 40

05-530 Góra Kalwaria

tel. (0 22) 727 35 03

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria