logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Warunki hydrogeologiczne

„Analiza dokumentów geologicznych, hydrogeologicznych i wiertniczych pozwala stwierdzić, że w miejscowości Czersk występuje jeden duży poziom wodonośny w piaskach czwartorzędowych (fluwialnych), na głębokości ca. 40 m. od poziomu terenu. Przykryty on jest warstwą iłów warwowych nieprzepuszczalnych, stanowiących b. dobra izolację tego poziomu wodonośnego. Miąższość iłów warstwowych lokalnie może wynosić ca. 25 m; występują wtedy iły piaszczyste.

Warstwa wodonośna charakteryzuje się średnimi współczynnikami filtracji Kśr 0,000118-0,000323 m/sek.

Zwierciadło wody nawiercone kształtuje się w Czersku na głębokości 37,3 m-41,0 m ppt., zwierciadło ustabilizowane-na głębokości 21,0 m ppt. Niewykluczone jest, iż mamy do czynienia z lokalnym zagłębieniem w podłoży trzeciorzędowym tworzącym zbiornik o znacznych zasobach wód podziemnych.”

Opis pochodzi z dokumentacji Pracowni Poszukiwania i Ochrony Wód Podziemnych

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria