logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Historia po 1526 roku.

Po przyłączeniu Mazowsza do Korony w 1526 roku ziemię objął Zygmunt Stary, Rozpoczęły się prace związane z rozbudową Zamku. Wieże i kurtyny zostały nadbudowane, zbudowano budynki mieszkalne oraz pałac na życzenie królowej Bony, która otrzymała ziemię czerską tytułem oprawy. Królowa z upodobaniem uprawiała winnice, na skarpie Góry Zamkowej.

Wiele miast w tym również Czersk w tym okresie cierpiał na liczne pożary. Największy z nich wybuchł w 1540 r. był on na tyle wielki, że Zygmunt August zdecydował się na zwolnienie mieszczan z konieczności płacenia podatków przez okres czterech lat. Jak dowiadujemy się z lustracji przeprowadzonej w 1564 r. jeszcze po niezakończonej odbudowie po klęskach Czersk liczył 193 domy. Można się, zatem domyślać, że istniały przedmieścia, rozwijające się wzdłuż ulic Warszawskie i Wareckiej. Prawdopodobnie poza obrębem miasta średniowiecznego znajdował się kościół św. Ducha oraz kościół św.Jakuba.

Dzień 6.04.1656 r. jest dniem rozpaczy dla miasta. Resztki dywizji szwedzkiej pobitej przez Stefana Czarneckiego pod Warką chronią się w zniszczonym już Zamku czerskim. Szwedzi palą okoliczne domy, kościół parafialny i kościół św. Ducha. Przez kolejne 12 lat kozacy oraz wojska węgierskie Rakoczego dokonują kolejnych zniszczeń. „Na domiar nieszczęść wybuchła wśród ludności „morowa zaraza”, która pozostawiła przy życiu zaledwie 13 osób”. Lustracja przeprowadzona w 1660 r. w sposób dokładny opisuję wielkość zniszczeń i ogrom strat, jakie poniósł Czersk- ocalało tylko 20 domów.
Marszałek Franciszek Biliński pełniący funkcję starosty czeskiego, podjął decyzję o odbudowie Zamku i miasta w Czersku. Połączył on Wzgórze Zamkowe i Kościelne murowanym mostem. Niestety jego następcy nie kontynuowali prac budowniczych. Pod koniec roku XVIII miasto było ruiną.

W 1795 r. Czersk trafia pod zabór pruski. Sądy wraz z liczną palestrą zostają przeniesione do Góry Kalwarii, oraz wydany nakaz rozbiórki-, co na szczęście nie zostało ukończone. Za skonfiskowaną wieś Linin rząd pruski wybudował 1805r. kościół parafialny pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego na Wzgórzu Środkowym, z cegieł pochodzących z rozbiórki Zamku. Wraz ze wzrostem znaczenia nieopodal położonej Góry Kalwarii malało znaczenie Czerska jako ośrodka administracyjnego. Ostatecznie w 1869r. władze rosyjskie pozbawiły Czersk statusu miasta.

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria