logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

MAŁE GRANTY – INFORMACJA O OFERCIE „PROFILAKTYKA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU. KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA DLA MŁODZIEŻY 13–15 LAT”

31.01.2020

14:46

Robert

Herb na stroneGmina Góra Kalwaria, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), informuje o wpłynięciu i uznaniu celowości oferty pt. „Profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Kampania edukacyjno-informacyjna dla młodzieży 13–15 lat”, dotyczącej realizacji zadania publicznego w obszarze profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Gradiam, przy wsparciu finansowym gminy, udzielonym w trybie małych grantów. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące. Osoba prowadząca sprawę: Michał Krzystosiak, tel. 22 727 95 16.

MAŁE GRANTY – INFORMACJA O OFERCIE „TENISOWE SOBOTY – II EDYCJA”

31.01.2020

11:29

Robert

Herb na stroneGmina Góra Kalwaria, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), informuje o wpłynięciu i uznaniu celowości oferty pt. Tenisowe Soboty – II edycja, dotyczącej realizacji zadania publicznego w obszarze sport – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadanie będzie realizowane przez Fundację Edukacja Sportowa, przy wsparciu finansowym gminy, udzielonym trybie małych grantów. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące. Osoba prowadząca sprawę: Michał Krzystosiak, tel. 22 727 95 16.

DECYZJE PODATKOWE DO ODBIORU W RATUSZU

29.01.2020

16:05

Piotr

podatki_2020Dla Państwa wygody, 30, 31 stycznia i 1 lutego 2020 r. w Ratuszu (ul. Ratuszowa 1) będziecie mogli Państwo odebrać decyzje dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. Pracownicy urzędu będą czekali w godz. 8.00-16.00 (także w sobotę).

8,5 MLN ZŁ Z UE NA TWORZENIE MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3

28.01.2020

11:57

Piotr

DEKLARACJE PODATKOWE DO ODBIORU W RATUSZU

28.01.2020

10:32

Piotr

DEKLARACJE PODATKOWE DO ODBIORU W RATUSZU

28.01.2020

10:32

Piotr

8,5 MLN ZŁ Z UE NA TWORZENIE MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3

28.01.2020

10:00

Piotr

ZIT_zlobkiPodmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt ma sprzyjać powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - we współpracy z m.st. Warszawa - ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach sąsiadujących ze stolicą, w tym Górze Kalwarii.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna. Dotacją mogą być objęte m.in. wydatki na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie personelu, wyżywienie i pobyt dzieci. Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

Jak otrzymać dotację?

Konkurs jest organizowany w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie
od 13 lutego do 28 lutego 2020. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPRASZA NA KONSULTACJE

27.01.2020

09:11

Piotr

plakat_konsultacje1

W HALI GĘSTO OD KARATEKÓW. WSZYSCY Z KLUBU KIME!

27.01.2020

08:53

Robert

DSC_0004Przeszło 100 osób konkurowało w ósmej edycji Mistrzostw Klubu Karate Kyokushinkaikan Góra Kalwaria Kime, które odbyły się 25 stycznia w kalwaryjskiej hali sportowej.

Podczas turnieju rywalizowano w trzech konkurencjach: tor przeszkód dla najmłodszych, kata oraz kumite. Sędzią głównym zawodów był shihan Adam Gazda (5 dan). Patronat nad mistrzostwami objął burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Natomiast turniej zorganizowały Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz klub Kime.

O godz. 10 nastąpiło oficjalne otwarcie zmagań. Prowadząca ceremonię Wioletta Gazda w imieniu organizatora turnieju przywitała wszystkich zaproszonych i zgromadzonych w hali sportowej gości, głos zabrał także burmistrz. Rywalizacja sportowa odbywała się na dwóch matach w 26 kategoriach wiekowych i wagowych (10 kategoriach dziewcząt i 14 chłopców oraz 2 kategoriach w ramach toru przeszkód dla najmłodszych). Walki zakończyły się o godz. 14.30. Podkreślić należy bardzo sprawny przebieg turnieju od strony organizacyjnej.

fot. sempai Igor Korzuchowski

DSC_0128DSC_0023DSC_0079

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020–2023

23.01.2020

08:33

Robert

Informujemy, że prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej Góry Kalwarii o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję 2020 – 2023.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
12345...500

1proc.2

szczesniak_1

prawnik pierwszego kontaktu

e_urzad_ikona

Ochrona danych

Sprawdz stan powietrza

BP_GK-19

 

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria