logo_herb_kolor

  

nowajerozolima -- kopia
 

 

Władze / Komisje Rady Miejskiej

 

Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Górze Kalwarii

Komisja Finansów i Rozwoju

 1. Urszula Wroniewicz przewodnicząca komisji

 2. Monika Bolek zastępca przewodniczącej

 3. Teresa Jędral

 4. Beata Mika

 5. Beata Polaczyńska

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 1. Wojciech Kochański przewodniczący komisji

 2. Iwona Szymańska zastępca przewodniczącego

 3. Łukasz Baran

 4. Aleksandra Fedynicz-Komosa

 5. Czesława Książek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

 1. Teresa Jędral przewodnicząca komisji

 2. Rozalia Zdulska

 3. Iwona Szymańska

 4. Zenon Nadstawny

 5. Szymon Krupa

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu

 1. Zbigniew Adamczyk przewodniczący komisji

 2. Tomasz Ura zastępca przewodniczącego

 3. Bożena Molak

 4. Jacek Gliński

 5. Jan Jarosz

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Jakub Rącz przewodniczący komisji

 2. Beata Mika zastępca przewodniczącego

 3. Andrzej Posiewka

 

Komisja Rewizyjnej

 1. Jan Jarosz przewodniczący komisji

 2. Łukasz Baran zastępca przewodniczącego

 3. Andrzej Posiewka

 4. Jakub Rącz

 5. Teresa Jędral

Komisja Prezydialna

 1. Jan Rokita Przewodniczący Rady Miejskiej przewodniczący komisji

 2. Bożena Molak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 3. Szymon Krupa Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 4. Urszula Wroniewicz Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju

 5. Wojciech Kochański Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 6. Zbigniew Adamczyk Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu

 7. Teresa Jędral Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

 8. Jan Jarosz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 9. Jakub Rącz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria